Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE

ICTZONE.COM được vận hành bởi Công ty cổ phần Vietcorp – Synology gold partner đầu tiên tại Việt Nam với đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp được cấp các chứng chỉ thế giới và có nhiều năm kinh nghiệm (hơn 15 năm kinh nghiệm) trong lĩnh vực thiết bị lưu trữ NAS, Cloud PC sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất và nhanh nhất có thể.

Chứng chỉ kỹ thuật hãng Synology

Vietcorp có đầy đủ chứng chỉ từ Synology như : Synology System Integrator , Synology Surveillance Specialists, Synology Service Provider

Chứng chỉ kỹ thuật hãng Synology 1

Chứng chỉ kỹ thuật hãng Synology 2

Chứng chỉ kỹ thuật viên

Ông Trần Quốc Toản

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 2

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 3

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 4

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 5

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 6

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 7

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 8

Ông Trần Quốc Thanh

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 9

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 10

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 11

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 12

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 13

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 14

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 15

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 16

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 17

Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên ICTZONE 18

ICTZONE