NAS 12 BAY

Thiết bị lưu trữ NAS 12 BAY

Lưu trữ an toàn cho doanh nghiệp của bạn

NAS Synology 12 BAY

 • Synology DS2422+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS2422+
  NAS 12 khay ổ đĩa max 24 ổ đĩa
  4 GB DDR4 ECC up to 32 GB
  4 x RJ-45 1GbE
  Bảo hành 36 tháng

  50.390.000
 • Synology DS3622xs+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS3622xs+
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  16 GB DDR4 ECC up to 48 GB
  2 RJ-45 10GbE, 2 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 60 tháng

  88.319.000
 • Synology RS2421+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS2421+​
  NAS 12 khay ổ đĩa max 24 ổ đĩa
  4 GB DDR4 ECC up to 32 GB
  4 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 36 tháng

  51.190.000
 • Synology RS2421RP+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS2421RP+
  NAS 12 khay ổ đĩa
  Mở rộng lên đến 24 khay ổ đĩa
  AMD Ryzen V1500B, nguồn kép
  Bảo hành 36 tháng

 • Synology RS2423+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS2423+
  NAS 12 khay ổ đĩa max 24 ổ đĩa
  8 GB DDR4 ECC up to 32 GB
  1 x 10GbE RJ-45, 2 x 1GbE
  Bảo hành 36…

  55.690.000
 • Synology RS2423RP+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS2423RP+
  NAS 12 khay ổ đĩa max 24 ổ đĩa
  8 GB DDR4 ECC up to 32 GB
  1 x 10GbE RJ-45, 2 nguồn
  Bảo hành 36 tháng

  69.290.000
 • Synology RS3618xs

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS3618xs
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  8 GB DDR4 ECC up to 64 GB
  4 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 60 tháng

  67.090.000
 • Synology RS3621RPxs

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS3621RPxs
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  Intel Xeon D-1531, nguồn kép
  Bảo hành 60 tháng

  96.390.000
 • Synology RS3621xs+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS3621XS+
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  8 GB DDR4 ECC up to 64 GB
  2 RJ-45 10GbE
  Bảo hành 60 tháng

  120.490.000
 • Synology FS2500

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology FS2500
  AMD Ryzen V1780B
  8 GB DDR4 ECC UDIMM up to 32 GB
  2 x RJ-45 1GbE, 2 x RJ-45 10GbE
  Bảo hành 60 tháng

  90.390.000
 • Synology SA3200D

  Dual controller architecture
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  Over 90,000 4K random
  1 RJ-45 10GbE, 2 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 60 tháng

  195.790.000
 • Synology SA3400D

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology SA3400D
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  8 GB DDR4 ECC upto 64 GB
  1 10GbE RJ-45, 2 1GbE RJ-45
  Bảo hành 60 tháng

  255.990.000
 • Synology SA3410

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology SA3410
  NAS 12 khay ổ đĩa max 96 ổ đĩa
  16 GB DDR4 ECC 128 GB
  2 RJ-45 10GbE, 2 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 60 tháng

  159.590.000
 • Synology SA3610

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology SA3610
  NAS 12 khay ổ đĩa max 96 ổ đĩa
  Intel Xeon D-1567, 2 RJ-45 10GbE
  16 GB DDR4 ECC 128 GB
  Bảo hành 60 tháng

  210.790.000
 • Synology SA6400

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology SA6400
  NAS 12 khay ổ đĩa max 108 ổ đĩa
  32 GB DDR4 ECC up to 1024 GB
  4 RJ-45 1GbE, 2 RJ-45 10GbE
  Bảo hành 60 tháng

  240.890.000

Tìm hiểu thêm thiết bị lưu trữ NAS Synology

You've just added this product to the cart: