Phụ kiện RAM Synology

Phụ kiện RAM Synology

Luôn chọn RAM Synology chính hãng từ ICTZONE để có độ tin cậy và tương thích tối ưu. Việc cài đặt RAM không phải của Synology có thể dẫn đến mất ổn định hệ thống hoặc lỗi khởi động. Synology sẽ không cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc bảo hành sản phẩm hoàn chỉnh nếu bạn sử dụng RAM không phải của Synology để mở rộng bộ nhớ.

Synology DDR3 Memory Module

SODIMM

Synology DDR4 Memory Module

RDIMM

SODIMM

UDIMM

You've just added this product to the cart: