Chứng nhận Partner Synology

Chứng nhận Partner Synology

ICTZONE vận hành bởi Vietcorp – Synology Gold Partner Đầu Tiên Tại Việt Nam

Chứng nhận Partner Synology 1

Chứng nhận Partner Synology 2
Vietcorp – Synology Gold Partner Đầu Tiên Tại Việt Nam
Chứng nhận Partner Synology 3
Chứng nhận Partner Synology

Vietcorp có đầy đủ chứng chỉ từ Synology như : System IntegratorSurveillance SpecialistsService Provider để hỗ trợ vận hành hệ thống của Synology.

Chứng nhận Partner Synology 4
Chứng chỉ kỹ thuật Synology

Liên hệ ICTZONE để được tư vấn hỗ trợ: www.ictzone.com | 0814 247 247