Rail Kit & Cable NAS Synology

Rail Kit & Cable NAS Synology

Phụ kiện cố định NAS Synology vào tủ Rack

Synology Rail Kit

Synology Cable

 • Synology 6G eSATA Cable

  Synology 6G eSATA Cable
  Mô tả: 6Gbps eSATA Cable
  Kích thước: 60.0 x3.9 x1.0 cm
  Trọng lượng: 0.05 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RX418, RX415, RX410, DX517, DX513, DX213

 • Synology Cable Infiniband

  Synology Cable Infiniband
  Mô tả: Cable InfiniBand SATAx4
  Kích thước: 63.0 x3.0 x1.3 cm
  Trọng lượng: 0.16 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RX1217RP, RX1217, RX1214RP, RX1214, RX1211RP, RX1211, DX1215II, DX1215, DX1211

 • Synology Cable MiniSASHD_EXT_1

  Synology Cable MiniSASHD_EXT_1
  Mô tả: External MiniSAS HD Cable
  Kích thước: 100 x1.1 x2.3 cm
  Trọng lượng: 0.18 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: FX2421, RX6022sas, RX1223RP, RX1222sas, RXD1219sas, RX2417sas, RX1217sas, DX1222

 • Synology Cable MiniSASHD_EXT_2

  Synology Cable MiniSASHD_EXT_2
  Mô tả: External MiniSAS HD Cable 200cm
  Kích thước: 200 x1.1 x2.3 cm
  Trọng lượng: 0.35 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RX6022sas, RX1223RP

 • Synology Cable MiniSAS_EXT

  Synology Cable MiniSAS_EXT
  Mô tả: External MiniSAS Cable
  Kích thước: 103.0 x1.8 x1.4 cm
  Trọng lượng: 0.16 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RX1216sas, RXD1215sas, RX1213sas

 • Synology Cable MiniSAS_INT

  Synology Cable MiniSAS_INT
  Mô tả: Internal MiniSAS Cable
  Kích thước: 36.0 x1.8 x0.9 cm
  Trọng lượng: 0.03 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS10613xs+, RS4021xs+, RS3617xs, RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS3413xs+, RS3412RPxs, RS3412xs, RS3411RPxs, RS3411xs, RS2821RP+, RS2416RP+, RS2416+,…

 • Synology Cable MiniSAS_INT_2

  Synology Cable MiniSAS_INT_2
  Mô tả: Internal MiniSAS Cable
  Kích thước: 27.8 x1.9 x1.0 cm
  Trọng lượng: 0.02 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS18016xs+, RS4021xs+, RS2821RP+

 • Synology Cable MiniSAS_INT_3

  Synology Cable MiniSAS_INT_3
  Mô tả: Internal MiniSAS Cable
  Kích thước: 55.0 x1.5 x1.0 cm
  Trọng lượng: 0.04 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS3621RPxs, RS3618xs, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS2418RP+, RS2418+, RX1217RP, RX1217

You've just added this product to the cart: