NAS RackStation

NAS RackStation

NAS RackStation RS (Rack Station): NAS có dạng Rack. Dòng sản phẩm NAS thường được lắp đặt trên tủ Rack cố định dùng cho doanh nghiệp thuộc mọi loại quy mô.

Sản phẩm NAS Synology RackStation

 • Synology RS422+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS422+
  NAS 4 khay ổ đĩa
  AMD Ryzen R1600 2-core 2.6
  2 cổng RJ-45 1GbE LAN
  Bảo hành 36 tháng

  21.090.000
 • Synology RS822+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS822+
  NAS 4 khay ổ đĩa max 8 ổ đĩa
  2 GB DDR4 ECC up to 32 GB
  4 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 36 tháng

  28.590.000
 • Synology RS822RP+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS822RP+
  NAS 4 khay ổ đĩa max 8 ổ đĩa
  2 GB DDR4 ECC up to 32 GB
  4 RJ-45 1GbE, nguồn kép
  Bảo hành 36 tháng

  36.190.000
 • Synology RS1221+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS1221+
  NAS 8 khay ổ đĩa max 12 ổ đĩa
  4 GB DDR4 ECC up to 32 GB
  4 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 36 tháng

  33.190.000
 • Synology RS1221RP+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS1221RP+
  NAS 8 khay ổ đĩa max 12 ổ đĩa
  4 GB DDR4 ECC up to 32 GB
  4 RJ-45 1GbE, nguồn kép
  Bảo hành 36 tháng

  45.190.000
 • Synology RS1619xs+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS1619xs+
  NAS 4 khay ổ đĩa
  Mở rộng lên đến 16 khay ổ đĩa
  Quad-core 2.2 GHz CPU
  Bảo hành 60 tháng

  51.990.000
 • Synology RS2423+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS2423+
  NAS 12 khay ổ đĩa max 24 ổ đĩa
  8 GB DDR4 ECC up to 32 GB
  1 x 10GbE RJ-45, 2 x 1GbE
  Bảo hành 36…

  55.690.000
 • Synology RS2423RP+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS2423RP+
  NAS 12 khay ổ đĩa max 24 ổ đĩa
  8 GB DDR4 ECC up to 32 GB
  1 x 10GbE RJ-45, 2 nguồn
  Bảo hành 36 tháng

  69.290.000
 • Synology RS2821RP+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS2821RP+
  NAS 16 khay ổ đĩa
  Mở rộng lên đến 28 khay ổ đĩa
  AMD Ryzen V1500B, nguồn kép
  Bảo hành 36 tháng

  90.390.000
 • Synology RS3618xs

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS3618xs
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  8 GB DDR4 ECC up to 64 GB
  4 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 60 tháng

  67.090.000
 • Synology RS3621RPxs

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS3621RPxs
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  Intel Xeon D-1531, nguồn kép
  Bảo hành 60 tháng

  96.390.000
 • Synology RS3621xs+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS3621XS+
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  8 GB DDR4 ECC up to 64 GB
  2 RJ-45 10GbE
  Bảo hành 60 tháng

  120.490.000
 • Synology RS4021xs+

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS4021XS+
  NAS 16 khay ổ đĩa max 40 ổ đĩa
  16 GB DDR4 ECC up to 64 GB
  2 RJ-45 10GbE, 4 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 60 tháng

  150.590.000
 • Synology SA3200D

  Dual controller architecture
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  Over 90,000 4K random
  1 RJ-45 10GbE, 2 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 60 tháng

  195.790.000
 • Synology SA3400D

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology SA3400D
  NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
  8 GB DDR4 ECC upto 64 GB
  1 10GbE RJ-45, 2 1GbE RJ-45
  Bảo hành 60 tháng

  255.990.000
 • Synology SA3410

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology SA3410
  NAS 12 khay ổ đĩa max 96 ổ đĩa
  16 GB DDR4 ECC 128 GB
  2 RJ-45 10GbE, 2 RJ-45 1GbE
  Bảo hành 60 tháng

  159.590.000
 • Synology SA3610

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology SA3610
  NAS 12 khay ổ đĩa max 96 ổ đĩa
  Intel Xeon D-1567, 2 RJ-45 10GbE
  16 GB DDR4 ECC 128 GB
  Bảo hành 60 tháng

  210.790.000
 • Synology SA6400

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology SA6400
  NAS 12 khay ổ đĩa max 108 ổ đĩa
  32 GB DDR4 ECC up to 1024 GB
  4 RJ-45 1GbE, 2 RJ-45 10GbE
  Bảo hành 60 tháng

  240.890.000
 • Synology FS2500

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology FS2500
  AMD Ryzen V1780B
  8 GB DDR4 ECC UDIMM up to 32 GB
  2 x RJ-45 1GbE, 2 x RJ-45 10GbE
  Bảo hành 60 tháng

  90.390.000
 • Synology FS3600

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology FS3600
  NAS 24 khay ổ đĩa max 72 ổ đĩa
  16 GB DDR4 ECC up to 128 GB
  Over 195,000 iSCSI 4K
  Bảo hành 60 tháng

  240.890.000
 • Synology FS3410

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology FS3410
  NAS 24 khay ổ đĩa
  Intel Xeon D-1541
  16 GB DDR4 ECC RDIMM up to 128 GB
  Bảo hành 60 tháng

  180.690.000
 • Synology FS6400

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology FS6400
  NAS 24 khay ổ đĩa max 72 ổ đĩa
  32 GB DDR4 ECC up to 512 GB
  240,000 4K random write IOPS
  Bảo hành 60 tháng

  331.290.000
 • Synology HD6500

  Thiết bị lưu trữ NAS Synology HD6500
  NAS 60 khay ổ đĩa max 300 ổ đĩa
  64 GB DDR4 ECC up to 512 GB
  2 RJ-45 1GbE, 2 RJ-45 10GbE
  Bảo hành 60 tháng

  481.890.000
You've just added this product to the cart: