Thiết bị giám sát ICTZONE

Các thiết bị giám sát tại ICTZONE gồm Camera IP, Thiết bị xuất hình camera, Thiết bị lưu trữ camera.