NVR Deep Learning Synology DVA

NVR Deep Learning Synology DVA

Hoạt động giám sát với công nghệ AI để triển khai ở mọi quy mô

Kết hợp các tính năng quản lý video toàn diện trong Synology Surveillance Station với khả năng phân tích nâng cao để tăng tốc độ phản hồi trước sự cố và thu thập thông tin kinh doanh tốt hơn.

Synology DVA

Tìm hiểu thêm về Ổ cứng cho Camera

You've just added this product to the cart: