Synology PSU

Phụ Kiện Synology PSU

Tìm kiếm theo danh mục phụ tùng thay thế Synology PSU cho các sản phẩm NAS Synology của bạn.

 • Synology PSU 100W_3

  Synology PSU-100W_3
  EAN: 4711174729159
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS819, RS816, RS815, RS422+, RS217, RX418, RX415

 • Synology PSU 100W_4

  Synology PSU-100W_4
  EAN: 4711174728930
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS818+

 • Synology PSU 1200W-RP Module_1

  Synology PSU 1200W-RP Module_1
  Mô tả: Redundant Power Module 1200W
  Kích thước: 22.6 x7.7 x3.9 cm
  Trọng lượng: 0.82 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RX6022sas

 • Synology PSU 150W-RP MODULE_1

  Synology PSU-150W-RP-MODULE_1
  EAN: 4711174729197
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RC18015xs+

 • Synology PSU 150W-RP Module_2

  Synology PSU-150W-RP-MODULE_2
  Mô tả: Redundant PSU Module 150W
  Kích thước: 25.7 x8.1 x4.0 cm
  Trọng lượng: 0.81 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS1619xs+, RS822RP+, RS820RP+

 • Synology PSU 150W_2

  Synology PSU 150W_2
  Mô tả: PSU 150W Open Frame
  Kích thước: 16.7 x7.7 x3.5cm
  Trọng lượng: 0.38 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS822+, RS820+

 • Synology PSU 1600W-RP Module_1

  Synology PSU 1600W-RP Module_1
  Mô tả: Redundant Power Module 1600W
  Kích thước: 22.6 x7.7 x3.9 cm
  Trọng lượng: 0.95 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: HD6500

 • Synology PSU 200W_1

  Synology PSU 200W_1
  EAN: 4711174729340
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS814+, RS814, DS1515, DX517

 • Bộ nguồn điện Synology PSU 250W_3

  Synology PSU-250W_3
  EAN: 4711174729333
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS1219+, RS815+, DS2015xs, DS1817, DS1815+, DS1813+, DS1517, DS1515+, DS1513+, DX513

  2.390.000
 • Synology PSU 250W_4

  Synology PSU-250W_4
  EAN: 4711174728954
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: FS1018, DS3018xs, DS1817+, DS1618+

 • Synology PSU-250W_5

  Synology PSU-250W_5
  EAN: 4711174728916
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS1221+, DS1823xs+, DS1821+, DS1819+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221, DVA3219

  2.490.000
 • Synology PSU 350W-RP MODULE_1

  Synology PSU 350W-RP MODULE_1
  Mô tả: Redundant Power Module 350W
  Kích thước: 21.5 x8.1 x4.0 cm
  Trọng lượng: 0.67 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: FS2500, RS2423RP+, RS2421RP+, RS1221RP+

 • Synology PSU 350W-RP SET_1

  Synology PSU 350W-RP SET_1
  Mô tả: Redundant Power Set 350W
  Kích thước: 26.2 x10.3 x8.4 cm
  Trọng lượng: 2.09 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS2423RP+, RS2421RP+

 • SYNOLOGY PSU-500W-RP-MODULE_2

  Synology PSU 500W-RP Module_2
  EAN: 4711174729180
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: FS3600, FS3400, FS2017, SA3600, SA3400D, SA3400, SA3200D, UC3400, UC3200, RS18017xs+, RS18016xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2416RP+, FX2421, RX1222sas, RXD1219sas, RX2417sas,…

  6.490.000
 • Synology PSU 500W-RP SET_2

  Synology PSU-500W-RP-SET_2
  EAN: 4711174729173
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: FS3400, FS2017, SA3600, SA3400D, SA3400, SA3200D, UC3400, UC3200, RS18017xs+, RS18016xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2416RP+, FX2421, RX1222sas, RXD1219sas, RX2417sas, RX1217sas, RX1217RP, RX1216sas,…

 • Synology PSU 500W_1

  PSU Synology PSU 500W_1
  Mô tả: PSU 500W 24p+4px6+4
  Kích thước: 14.5 x16.7 x8.6 cm
  Trọng lượng: 1.68 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS3617xs, RS3614xs, RS3412xs, RS3411xs, RS2414+, RS2212+, RS2211+, RX1214, RX1211

  0
 • Synology PSU 500W_4

  PSU Synology PSU 500W_4
  EAN: 4711174729166
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS3618xs, RS2423+, RS2421+, RS2418+, RS2416+, RX1217

 • Synology PSU 550W-RP Module_1

  Synology PSU 550W-RP Module_1
  Mô tả: Redundant Power Module 550W
  Kích thước: 22.4 x7.4 x3.9 cm
  Trọng lượng: 0.82 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: FS3410, SA6400, SA3610, SA3410, RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RX1223RP

 • Synology PSU 550W-RP SET_1

  Synology PSU 550W-RP SET_1
  Mô tả: Redundant Power Set 550W
  Kích thước: 25.3 x10.3 x8.4 cm
  Trọng lượng: 2.52 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: RS2821RP+

 • Synology PSU 550W_1

  Synology PSU 550W_1
  Mô tả: Single Power 550W
  Kích thước: 12.5 x10 x6.3 cm
  Trọng lượng: 1.21 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: DS3622xs+, DS3617xsII, DS2422+, DS2419+II, DX1222, DX1215II

 • Synology PSU 800W-RP MODULE_1

  Synology PSU 800W-RP Module_1
  Mô tả: Redundant PSU Module 800W
  Kích thước: 22.4 x7.4 x3.9 cm
  Trọng lượng: 0.85 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: FS6400, FS3017, RS4021xs+, RS4017xs+

 • Synology PSU 800W-RP SET_1

  Synology PSU 800W-RP SET_1
  Mô tả: Redundant Power Set 800W
  Kích thước: 32.0 x10.3 x8.4 cm
  Trọng lượng: 2.89 kg
  Các mẫu PSU Synology PSU 800W-RP SET_1 sản phẩm áp dụng: FS3017

 • Synology PSU 800W-RP SET_2

  Synology PSU 800W-RP SET_2
  Mô tả: Redundant Power Set 800W
  EAN: 4711174728978
  UPC: 846504008971
  Synology PSU 800W-RP SET_2 được sử dụng cho: RS4021xs+, RS4017xs+

 • Synology PSU 800W-RP SET_3

  Synology PSU 800W-RP SET_3
  Mô tả: Redundant Power Set 800W
  Kích thước: 32.0 x10.3 x8.4 cm
  Trọng lượng: 2.89 kg
  Các mẫu sản phẩm áp dụng: FS6400

You've just added this product to the cart: