Bảo vệ dữ liệu cho các hệ thống Synology

Tận dụng các giải pháp bảo vệ dữ liệu đa năng để dễ dàng thiết lập kế hoạch sao lưu đa tầng cho các thiết bị Synology, đảm bảo mức độ cao nhất đối với tính sẵn sàng của dịch vụ và dữ liệu.

Bảo vệ dữ liệu cho các hệ thống Synology 1

Đơn giản hóa kế hoạch khôi phục sau sự cố

Khi sự cố xảy ra, thời gian là nhân tố cốt yếu. Hãy bảo vệ và phục hồi dữ liệu quan trọng một cách hiệu quả thông qua các giải pháp đáp ứng nhu cầu và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Bảo vệ dữ liệu cho các hệ thống Synology 2

Bảo vệ liên tục

Giảm mục tiêu RPO bằng cách tạo bản ghi nhanh tạm thời của các thư mục chia sẻ và LUN trong khoảng thời gian chỉ 5 phút hoặc bằng cách thiết lập cấu hình dữ liệu hoặc phản chiếu hệ thống.

Bảo vệ dữ liệu cho các hệ thống Synology 3

Công nghệ hiệu quả

Giảm thiểu TCO và tránh nghẽn dữ liệu với công nghệ Theo dõi khối thay đổi (CBT), theo đó chỉ truyền và lưu dữ liệu đã sửa đổi giữa các phiên bản và bản sao.

Bảo vệ dữ liệu cho các hệ thống Synology 4

Bảo vệ thống nhất với ứng dụng

Đảm bảo độ tin cậy của bản sao lưu cho tất cả các dịch vụ và cơ sở dữ liệu trong cơ sở hạ tầng bằng cách tích hợp với các nền tảng Windows Server và VMware vSphere.

Bảo vệ dữ liệu cho các hệ thống Synology 5

Tùy chọn linh hoạt

Thiết lập chính sách lưu giữ và phân bổ tài nguyên dựa trên tầm quan trọng của từng kho dữ liệu và hệ thống trong mô hình triển khai.

Giải pháp cho mọi tình huống

Đưa dữ liệu và dịch vụ trở lại hoạt động sao cho hiệu quả nhất có thể với các tính năng và tùy chọn được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của các tình huống khác nhau.

Đồng bộ và phản chiếu

Đảm bảo nội dung kỹ thuật số được đồng bộ và có thể truy cập trên các thiết bị và địa điểm.

Bảo vệ dữ liệu cho các hệ thống Synology 6

Sao lưu

Bảo vệ hệ thống bằng cách thiết lập cấu hình sao lưu cho các thư mục, LUN hoặc toàn bộ hệ thống.

Bảo vệ dữ liệu cho các hệ thống Synology 7

Bảo vệ dữ liệu toàn diện

Kết hợp các giải pháp khác nhau để tạo kế hoạch sao lưu giúp hạn chế thời gian ngừng hoạt động.

Thiết lập biện pháp bảo vệ tại chỗ để phục hồi nhanh chóng

Phản chiếu dữ liệu tới máy chủ Synology tại chỗ bằng cách sử dụng Snapshot Replication để khôi phục gần như tức thời trong trường hợp dữ liệu bị mất hoặc hỏng.

Sao lưu các hệ thống quan trọng ngoài cơ sở

Triển khai Active Backup for Business để tạo bản sao máy chủ Synology chính tới một thiết bị Synology từ xa, bao gồm các cài đặt, gói sản phẩm và dữ liệu lưu trữ trong đó.

Thêm một biện pháp bảo vệ bổ sung

Sao lưu máy chủ phụ lên đám mây bằng Hyper Backup. Chọn C2 Storage, đám mây công cộng của Synology hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây nào tương thích với S3 làm điểm đến.

Bảo vệ dữ liệu cho các hệ thống Synology 8

Lưu trữ an toàn, đáng tin cậy cho mọi nhu cầu sao lưu với hệ thống Synology

You've just added this product to the cart: