Giải pháp quản lý người dùng với Synology

Giải pháp quản lý người dùng với Synology

Tăng năng suất, tiết kiệm thời gian cho quản trị viên IT bằng các công cụ quản lý tài khoản người dùng và thiết bị trực quan cho toàn bộ doanh nghiệp.

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 1

Tăng cường hiệu quả quản lý

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 2

Tích hợp mượt mà

Các hệ thống Synology vượt trội trong các môi trường đa dạng nhờ tích hợp Active Directory và LDAP, cũng như hỗ trợ giao thức SSO rộng rãi.

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 3

Quản lý người dùng tập trung

Quản lý người dùng và nhóm, ủy quyền quản trị thông qua DSM, thực hiện cập nhật hàng loạt thông qua Windows AD, v.v.

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 4

Củng cố cơ sở hạ tầng

Máy chủ thư mục tự lưu trữ trên hệ thống Synology giúp củng cố nền tảng phần cứng và giảm chi phí.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng tên miền

Chuyển đổi hệ thống Synology thành bộ điều khiển miền tập trung để quản lý và bảo mật các tài khoản và thiết bị cũng như triển khai các bản cập nhật hoặc chính sách nhóm cho các điểm cuối Windows. Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ Windows Active Directory và RSAT

Quản lý các thiết bị tương thích với Windows AD bằng cách thiết lập các chính sách và điều khiển truy cập nhóm thông qua RSAT (Remote Server Administration Tools). Bật tính năng chia sẻ vị trí làm việc và chia sẻ thiết bị bằng cách tạo hồ sơ người dùng chuyển vùng trên các máy tính được tham gia miền.

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 5

Thiết lập phương thức chuyển đổi dự phòng chủ động-chủ động để đạt được tính sẵn sàng cao

Bảo vệ các dịch vụ thư mục không bị gián đoạn trong trường hợp hệ thống bị lỗi bằng cách thiết lập bộ điều khiển miền phụ có đầy đủ quyền quản trị hoặc bộ điều khiển miền chỉ đọc đặc quyền thấp hơn (Read-Only Domain Controller: RODC) không có chức năng admin, đồng thời giữ lại rất ít dữ liệu đăng nhập nhạy cảm.

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 6

Máy chủ SSO cục bộ có hỗ trợ nhiều giao thức

Chạy máy chủ SSO trên hệ thống Synology để cung cấp cho người dùng quyền truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào các ứng dụng web, có sự hỗ trợ cho các giao thức OIDC, SAML và Synology SSO.

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 7

Tích hợp dịch vụ thư mục

Cấp cho người dùng quyền truy cập an toàn và thuận tiện vào các dịch vụ và tài nguyên. Tìm hiểu thêm

Windows AD, LDAP và các dịch vụ đám mây

Quản lý các hệ thống Synology như một bộ phận thuộc các miền hiện có bằng cách sử dụng các dịch vụ thư mục tại chỗ hoặc trên nền tảng đám mây. Đơn giản hóa việc truy cập hệ thống bằng tính năng quản lý tài khoản tập trung cũng như điều chỉnh mức sử dụng tập tin và thư mục thông qua Access Control Lists.

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 8

Trải nghiệm đăng nhập liền mạch

Làm cho trải nghiệm văn phòng trở nên liền mạch với tính năng đăng nhập một lần (Single Sign-On: SSO), truy cập Synology và các ứng dụng khác bằng một bộ thông tin đăng nhập duy nhất, nhờ hỗ trợ OIDC, SAML, CAS và Synology SSO.

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 9

Quản lý danh tính và thiết bị trong kiến trúc kết hợp

C2 Identity giúp hoạt động quản lý IT trở nên đơn giản với tính năng quản lý người dùng tập trung và hỗ trợ đăng nhập một lần cho các ứng dụng tại cơ sở và SaaS, quản lý từ xa các máy trạm của nhân viên và xác thực kết hợp, độ trễ thấp thông qua các máy chủ biên LDAP cục bộ. Tìm hiểu thêm

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 10

Bạn cần trợ giúp quản lý tập tin và quyền truy cập?

Hãy khám phá một loạt giải pháp quản lý tập tin của Synology, từ chia sẻ tập tin đơn giản và an toàn đến đồng bộ hóa và cài đặt quyền truy cập chi tiết. Tìm hiểu thêm Giải pháp quản lý tập tin

Giải pháp quản lý người dùng với Synology 11

Bắt đầu quản lý người dùng và thiết bị một cách hiệu quả

Chọn thiết bị Synology phù hợp với doanh nghiệp của bạn

You've just added this product to the cart: